„A történelem ismétli önmagát…”

– turizmus Sátoraljaújhelyen régen és most

Azt hiszem nem árulok el titkot senkinek sem azzal, hogy az utóbbi évtized(ek)ben Sátoraljaújhely és igazából az egész Zemplén fejlesztésének elsődleges iránya a turizmus, az idegenforgalom elősegítése lett. A helyi törekvések és az országos fejlesztési program szerencsés együttállásának következményeként kezdenek látszani az eredmények, és egyre többet hallani városunkban is olyan turisztikai beruházás megkezdéséről, melyet túlzás nélkül illethetünk a monumentális jelzővel.

Az viszont valószínűleg nem mindenki számára ismeretes, hogy Sátoraljaújhely városa nem először jelöli meg az idegenforgalmat elsődleges fejlődési irányaként, hiszen közel száz évvel ezelőtt, a két világháború között erre már volt precedens. E döntésben a legfőbb tényező – mint az élet oly sok más területén is akkoriban – az első világháborút lezáró trianoni béke területi változtatásai volt. Sátoraljaújhelytől a trianoni határ területének jelentős részével együtt a további gazdasági fejlődés lehetőségét is elvette, így már az 1920-es években előtérbe került az idegenforgalom fejlesztése, mint a város és a térség számára egyetlen kitörési irány.

Korábban is voltak már, akik felfedezték Zemplén vidékének természeti szépségét, azonban a 20. század elejéig a turisták és kirándulók úticélja elsősorban a Tátra volt, csak az első világháború utáni trianoni határok meghúzását követően értékelődtek fel túrázási lehetőségként és célpontként az ország középhegységei. Így tehát az országos turisztikai tendenciák és a helyi törekvések találkozásával, a trianoni sokk utáni felocsúdáskor, 1926-ban a páratlan szépségű és változatosságú Tokaj-Hegyalján is létrejött osztálya a Magyar Turista Egyesületnek, mely a Sátoraljaújhelyi Athletikai Club turista szakosztályából nőtte ki magát. A Hegyaljai Osztály alakuló közgyűlését 1926. július 6-án az akkori városháza, azaz múzeumunk épületében tartották nagy nyilvánosság előtt. A Turisták Lapja korabeli számának beszámolója szerint „ott volt a város intelligenciájának színe-java”.

Az MTE Hegyaljai Osztályának taglétszáma következő évben már 200 fő körül mozgott, a tagság előnyei közé tartozott a szervezett kirándulásokon való részvétel, jogosultság az egyesület szaklapjára, a Turisták Lapjára, az államvasutakon félárú jeggyel utazhattak a kirándulások alkalmával és további helyszíni kedvezményeket is kaphattak. Az egyesület országos és helyi vezetői is Sátoraljaújhely üdülővárossá való fejlesztésében – a „magyar Graz” kialakításában – látták a jövőt, koncepciójukat pedig a város és vármegye vezetői közül is sokan támogatták. Hozzá is láttak a megvalósításhoz: kijárták például a MÁV-nál, hogy Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből hétvégénként 50%-os kedvezménnyel utazhasson bárki Sátoraljaújhelyre, tervek születtek útjelzések elhelyezésére, menedékház és a Magas-hegyen kilátó építésére, szálláshelyek létrehozására és széleskörű marketing- és reklámtevékenység elvégzésére is.

1929. október 20-án Sátoraljaújhelyen, a Vármegyeháza dísztermében tartotta a Magyar Turista Szövetség jubileumi, tizedik vándorgyűlését. A nagyszabású eseményen tiszteletüket tették az országos politikai és közélet előkelő szereplői, emellett természetesen a teljes városi és vármegyei elit is felsorakozott, valamint az országból 60-nál is több turistacsoport érkezett.

A Hegyaljai Osztály két évtizedes működése során szervezeti/személyi kérdésekben erősen megosztott volt, gyakran váltották egymást az elnökök, főtitkárok és egyéb tisztségviselők, akik sok esetben maguktól mondtak le, vagy többször is megpróbáltak lemondani, de a tagság ezt nem fogadta el, de volt, hogy az országos szervezet felszólítására kellett távozniuk, mivel a működés során nem tartották be az előírásokat (nem tartottak közgyűléseket, a tagdíj részesedést nem küldték meg a központnak, a tagsági igazolványokat nem állították ki, de még a felszólításokra sem reagáltak, a központ szerint a 16 osztály közül ilyesmi sehol sem fordult elő). Az elnökök közül azért kiemelendő dr. Oláh István nyugalmazott kúriai bíró, aki 1929-től töltötte be a tisztet 1934-ig és tevékenysége során anyagilag is sokat áldozott a kitűzött célok megvalósítására.

A turista klub a személyi ellentétek ellenére ért el eredményeket, melyek közül a legjelentősebb talán Magas-hegyi kilátó megépítése volt. A kilátó 1927-re készült el, átadásáról pedig – melyre június 29-én került sor – az országos sajtó is beszámolt. Az építtetés költségeit széleskörű összefogás teremtette meg, melyben egyebek mellett a város, a vármegye, Széll József főispán – akiről végül a kilátó a nevét is kapta – és több országos pénzintézet is részt vett.

A kilátó után egy menedékház építését vették tervbe, melyet a Sátor-hegy oldalában 1930-ra sikerült is felépíteni. A menedékház anyagilag nagymértékben megterhelte az osztály költségvetését, de ettől függetlenül tovább haladtak a fejlesztések, 1932 nyarára elkészült egy „táncteremnek” nevezett új épület, mely felülről fedett volt és 40-50 turistának tudott menedéket nyújtani esős, viharos idő esetére. 1936-ban a menedékházat elkezdték átépíteni, turista szállóvá alakítani, ez azonban csak félig-meddig sikerült.

A Hegyaljai Osztálynak 1930 novemberétől ródli és síszakosztálya is volt, a téli sportok népszerűsítésére is nagy figyelmet fordítottak. Még ebben az évben megnyílt a 750 méter hosszú ródlipálya a Magas-hegyen, mely a Nyugodótól indult, a következő szezonra pedig már 600 méteren villanyvilágítással is rendelkezett. A pálya karbantartása nem volt egyszerű, mivel egyrészt a fahordási útvonal keresztezte, másrészt a villanyvezetékek és lámpafoglalatok egy részének is időről-időre „lába kelt”. (Bevallom ennél a résznél komolyan felmerült bennem, hogy irományom címében a híres marx-i idézetet inkább az ótestamentumi „nincs semmi új a nap alatt”-ra cseréljem, azonban mégis maradtam az eredetinél, ugyanis annak folytatásával is terveim voltak). Derék elődeinket azonban ezen kellemetlenségek nem tántorították el, a ródlipálya pedig a következő években is népszerű turisztikai elemnek bizonyult, síelni és ródlizni vágyók százai keresték fel a téli szezonban a sátoraljaújhelyi pályát. A vállalkozás sikerén felbuzdulva 1936-ra elkészült a sípálya is a Magas-hegy északi oldalán, 2 300 méter hosszan.

A fejlődés lendületét és az előremutató egyesületi tendenciákat azonban a 20. századi történelem másik neuralgikus pontja, a második világháború törte meg, majd az azt követő szocialista/kommunista rendszer alatt teljesen átalakult a fontossági sorrend a fejlesztések – és tulajdonképpen az egész gazdaság – szempontjából. Ráadásul az egyesületeket is sorra felszámolta a pártállam, így az MTE és annak Hegyaljai Osztálya is megszűnt létezni, és ezzel együtt Sátoraljaújhely és környéke turisztikai jellegű fejlesztéseinek első szakasza is mondhatni tragikus véget ért.

A rendszerváltás után, de még inkább az ezredfordulót követően az aktuális városvezetés ismét arra a következtetésre jutott, hogy Sátoraljaújhely és térsége számára a korlátozott gazdasági lehetőségek között az idegenforgalom és az aktív turizmus rejti a hosszútávú fejlődés lehetőségét, így ezen a területen zajlottak és zajlanak a legnagyobb volumenű fejlesztések, melyek elsősorban a várost körülölelő hegyekben rejlő lehetőségeket igyekeznek a legkülönfélébb módokon kiaknázni. A célok eléréséért a város és a civil szervezetek gyakran szorosan együttműködnek. Írásomnak nem célja a jelenlegi eredmények részletezése, csupán érdekes párhuzamok felvillantása, éppen ezért csak említésszerűen és a teljesség igénye nélkül emelnék ki a mostanában megvalósult/megvalósuló fejlesztések közül néhányat: a kilátó felújítása/újjáépítése, szálláshely létesítése a kirándulók számára, a sípálya és változatos téli sportokra alkalmas magas-hegyi komplexum folyamatos modernizálása, bővítése, stb.

Remélem kezd azért valamiféle ciklikusság kirajzolódni a kedves Olvasó számára is. Nem véletlen ugyanis, hogy a hasonlóságokat igyekeztem kidomborítani, a címbéli idézet ugyanis így folytatódik „…s ami egykor tragédia volt, második kiadásban komédia…” Bízzunk benne tehát, hogy Marx ezen kijelentését nem cáfolja meg a történelem – ahogy sok másik gondolatával tette – és a saját témánkra vonatkoztatva, Sátoraljaújhely turisztikai célú felvirágoztatásának projektje második nekifutását már elkerülik a világtörténelem viharai, tragédiái és meghozza a város számára a remélt fejlődést.

(u.i. Tisztában vagyok vele, és a szemfüles Olvasó – némileg joggal – szememre is vetheti, hogy a kölcsönzött idézetemnek több formája, fordítása is elérhető, és nem is Marx véli úgy, hogy a történelem ismétli önmagát, hanem Hegelről mondja ezt Marx, és azt egészíti ki a folytatással, de ennek pontos filozófiai fejtegetése egyrészt nagyon messzire vinne a témától, másrészt – bevallom – korántsem rendelkezem olyan szintű ismeretekkel, ami ezt lehetővé tenné… Azt meg, hogy az idézet változatai közül az témának legjobban megfelelőt választottam, talán megbocsátja nekem a Tisztelt Olvasó arra való tekintettel, hogy ezek az első szárnypróbálgatásaim a blogon. )

Felhasznált irodalom:

CSORBA Csaba: Sátoraljaújhely városkönyve: 750 év krónikája. Sátoraljaújhely, 2011.

GODZSÁK Attila: A Magyar Turista Egyesület Hegyaljai Osztályának története. Kézirat.

Sátoraljaújhely lexikona. (szerkbiz. FEHÉR József et al.). Sátoraljaújhely, 2001.

Kapcsolódó bejegyzések

Szólj hozzá

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokból, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú cookie-k letiltása hatással lehet a webhelyünkön és az általunk kínált szolgáltatásokra gyakorolt ​​élményére.