Címünk
Sátoraljaújhely 3980
Dózsa György utca 11.
Elérhetőségi adatok
Telefon: 47/322 351
Email: info@kazinczymuzeum.hu
Weblap: http://www.kazinczyferencmuzeum.hu
Nyitvatartás
Kedd-Vasárnap: 9-17 óráig
Hétfő: ZÁRVA
Fontos Információk
Kiállítás belépőjegyek
Teljes árú 1200 Ft
Ifjúsági jegy (6-26 év)  600 Ft
Nyugdíjas jegy 62-70, vagy öregségi teljes ellátásban részeül (nők 40 nyugdíj)  600 Ft
Családi jegy (1 felnőtt + 2 fő 6 év feletti gyerek) 1700 Ft (plusz minden további gyerek 500 Ft)
Családi jegy (2 felnőtt + 2 fő 6 év feletti gyerek) 2500 Ft (plusz minden további gyerek 500 Ft)
Egyéb programok, foglalkozások
Tárlatvezetés (plussz jegyvásárlás szükséges); 45 perc, max. 15 fő 5000 Ft
Múzeumpedagógiai belépő   600 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozás (A foglalkozásra Múzeumpedagógiai belépő vásárlása szükséges) 5000 Ft
Fotóengedély   600 Ft

MÁV KÖZLEMÉNY:

A vasúti kedvezmény igénybe vételének szabályai

A MÁV- Start Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodása alapján az Operakaland időszakára szünetelteti a múzeumi vasúti kedvezmény nyújtását. Ez alapján a Kazinczy Ferenc Múzeum – csakúgy, mint valamennyi országos hatókörű múzeum – nem igazolhat vissza iskolák számára fogadónyilatkozatot az alábbi napokra:

2016. május 4-től 16-ig.

1.    Az utazási igényt a tervezett utazás előtt legalább 7 nappal be kell jelenteni az indulási hely vasúti pénztárában. A csoportos utazásnál az együttes elhelyezési igényt legalább hét nappal korábban jelezni kell a pénztárban. Az iskolának a díjmentes utazást a “Bejelentés tanulmányi kiránduláson” nyomtatványon  kell igényelnie, melynek felső margóján “Korona látogatás” vagy “Múzeum látogatás” megjegyzést kell szerepeltetni. A bejelentésen fel kell tüntetni a kísérők nevét. (Csak a feltüntetett kísérő személyek jogosultak a díjmentes utazásra.) A bejelentéshez csatolni kell a fogadónyilatkozat másolatát, amelyen a múzeum vagy az Országház Közönségszervező Irodája értesítette az iskolát a látogatás időpontjáról.

2.    Díjmentes utazásra jogosult a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a budapesti pályaudvarig és vissza. Ha az iskola székhelyén nincs vasútállomás, az iskola székhelyéhez legközelebb eső vasútállomás lehet az indulási hely. A díjmentes utazás nem szakítható meg, és hosszabb út részbeni fedezéséhez nem használható fel.

3.    A csoportos díjmentes utazás csak kísérővel vehető igénybe. Minden tíz tanuló után egy fő felnőtt kísérő utazhat díjmentesen. A csoporttal együtt utazó további kísérő a díjmentes utazás igénybevételére nem jogosult. Kísérő lehet az iskola pedagógusa, más alkalmazottja vagy szülő.

4.    A vasút által kiállított csoportos utazásra jogosító jeggyel a tanulók és kísérők kizárólag a 2. kocsiosztályon utazhatnak díjmentesen. A kötelező helybiztosítású vagy pótjegyköteles vonaton a helyjegyet, pótjegyet az l. kocsiosztály igénybevétele esetén a két kocsiosztály teljesárú díjának különbözetét előre meg kell fizetni. a vonaton történő helyjegyváltás vagy különbözeti díjfizetés esetén a vasút pótdíjat számít fel. Díjmentes menetjegy a vonaton és különvonaton nem igényelhető.

5.    A csoportos utazás a fogadó nyilatkozatban megjelölt napot megelőző nap 00.00 órájában kezdhető meg, a visszautazást a fogadó nyilatkozatban megjelölt napot követő nap 24.00 órájáig be kell fejezni.

6.    Visszautazásra a csoportos menetjegy akkor érvényes, ha a látogatás tényét az Országház meglátogatása esetében a Közönségszervező Iroda, múzeumlátogatásnál a múzeum felülbélyegzéssel igazolja. Visszafelé a vasútállomáson nem kell lebélyegeztetni a csoportos menetjegyet.

Felülbélyegzés hiányában a menetjegy nem érvényes. Ez esetben a vasúti utazás általános szabályai szerint meg kell váltani az oda- vissza útra szóló menettérti jegyet. A vonaton történő jegyváltás esetén meg kell fizetni a pótdíjat is.

Változás az előző évekhez képest

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV-START Zrt. az igénybevétel feltételeit az alábbiak szerint módosította:
•    az utazások kizárólag tanítási időszakban vehetőek igénybe.
•    az oktatási intézményeknek az utazások előtt 7 nappal korábban bejelentési kötelességük van a MÁV START Zrt. kijelölt munkatársai felé, más esetben az utazás megtagadhatóvá válik.
•    az oktatási intézményeknek a diákok névsorát és diákigazolványuk számát is meg kell adni a csoport utazásának bejelentése előtt.

Ki segíthet a szervezésben?

A MÁV-START Zrt. csoportos utazásszervezői, szolgáltatás-értékesítői készséggel állnak rendelkezésére csoportos utazási ügyekben, valamint charter- és különvonatok ügyintézésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken. Kattintson az Ön területén az illetékes munkatársunk elérhetőségéért az alábbi hivatkozásra:
mavcsoport.hu
Valamint tájékoztatást kérhetnek az ertekesites@mav-start.hu címen.

A gyűjteményben folyamatos a kutatószolgálat. Hivatalos kutatási idő: kedd-csütörtök, 10.00-12.00 óra.Előzetes bejelentkezés alapján, egyénileg megbeszélt időpontban is állunk a szakemberek, kutatók és egyetemi hallgatók rendelkezésére.A kutatáshoz kutatási engedély kérelem, kutatási engedély szükséges. Ehhez egyeztetni a múzeum telefonszámán, vagy e-mailben lehetséges.

Fényképezni és videózni az állandó és időszaki kiállítások területén a pénztárban váltott fotó- (600 Ft), illetve videó jegy (1000 Ft) birtokában lehetséges. 
Vakut, illetve fényképállványt használni tilos. 
A fényképek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. 
A kiállításon beépített fényképezővel ellátott mobiltelefon és videokamera használata sem engedélyezett.
Kérjük a csoportosan érkező látogatókat, ha tehetik, jelezzék előre érkezésük várható időpontját!
Kedvezmények:

A “194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről” alapján:

(A kedvezmények igénybevételéhez érvényes igazolvány felmutatása szükséges)
2.§ (1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, minden hónapban, az utolsó szombaton amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,
d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.
(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. (január 22-én, a Magyar Kultúra Napján; március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án.)
MÁV közlemény: link

Befogadó nyilatkozat az díjmentes vasúti igazolás igényléséhez:

Eseménynaptár
Kedves Látogató!
Kérdése van? Üzenni szeretne? Kérjük Írjon nekünk!

  Tudta-e, hogy…
  • minden hónap utolsó szombatján díjtalan múzeumlátogatási lehetőséget biztosítunk a családok számára?
  • intézményünk 2016-ban és 2021-ben az “Év múzeuma” lett?
  • az “Erdőjárók kalauza” és az ” Újhely és a Nagy Háború” című kiállításaink szakmai elismerő oklevelekben részesültek?
  • az idén megnyíló Zempléni Látványtárban megismerheti gyűjteményünk rejtett értékeit is?
  • legfontosabb küldetésünknek a közösségépítést tartjuk?

  Ringer István a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója és Varga Benedek a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója 2021-ben a díjak átvételekor
  fotó: Szoboszlay Marcell

  Adatvédelmi beállítások
  Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokból, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú cookie-k letiltása hatással lehet a webhelyünkön és az általunk kínált szolgáltatásokra gyakorolt ​​élményére.