Információk
Címünk
Sátoraljaújhely 3980
Dózsa György utca 11.
Elérhetőségi adatok
Telefon: 47/322 351
Email: info@kazinczymuzeum.hu
Weblap: http://www.kazinczyferencmuzeum.hu
Nyitvatartás
Kedd-Vasárnap: 9-17 óráig
Hétfő: ZÁRVA
Fontos Információk
Belépődíjak: 
Teljes árú jegy: 800 Ft / 600 Ft *
Kedvezményes jegy: 400 Ft / 300 Ft *
Fotójegy (vakuzni tilos!): 500 Ft
Videójegy (vakuzni tilos!): 1.000 Ft
Tárlatvezetés:

A Szép és a Jó – Kazinczy és a művészetek:

Újhely és a Nagy Háború:

Erdőjárók Kalauza – Zempléni tájak természeti értékei:

Nem tartalmazza a belépőjegy árát.

1.500 Ft/csoport (max. 20 fő)

1.500 Ft/csoport (max. 20 fő)
1.500 Ft/csoport (max. 20 fő)

Múzeumpedagógiai foglalkozás: 2.000 Ft/csoport (15 fő – Egy csoport max. 20 főig bővíthető, ebben az esetben minden további fő után + 200 Ft)
Családi jegy (2 felnőtt és kiskorú gyerekeik): 1.400 Ft

 

Kézműves foglalkozás: 400 Ft/fő
* Újhelyi kedvezmény: a sátoraljaújhelyi lakosok lakcímkártyájuk felmutatásával 25% kedvezményt kapnak a belépőjegyek árából!
(előzetes bejelentkezés szükséges: Gécziné Nagy Mária 47/322-351 vagy gnagym@kazinczymuzeum.hu)
Hungary Card-dal való jegyvásárlás esetén a teljes árú jegy 640 Ft, az 50%-os kedvezményes jegy 320 Ft. 
Fényképezni és videózni az állandó és időszaki kiállítások területén a pénztárban váltott fotó- (500 Ft), illetve videó jegy (1000 Ft) birtokában lehetséges. 
Vakut, illetve fényképállványt használni tilos. 
A fényképek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. 
A kiállításon beépített fényképezővel ellátott mobiltelefon és videokamera használata sem engedélyezett.
Kérjük a csoportosan érkező látogatókat, ha tehetik, jelezzék előre érkezésük várható időpontját!
Kedvezmények:

A “194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről” alapján:

(A kedvezmények igénybevételéhez érvényes igazolvány felmutatása szükséges)
2.§ (1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,
d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.
(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
Befogadó nyilatkozat az díjmentes vasúti igazolás igényléséhez: link

MÁV KÖZLEMÉNY:

A vasúti kedvezmény igénybe vételének szabályai

A MÁV- Start Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodása alapján az Operakaland időszakára szünetelteti a múzeumi vasúti kedvezmény nyújtását. Ez alapján a Kazinczy Ferenc Múzeum – csakúgy, mint valamennyi országos hatókörű múzeum – nem igazolhat vissza iskolák számára fogadónyilatkozatot az alábbi napokra:

2016. május 4-től 16-ig.

1.    Az utazási igényt a tervezett utazás előtt legalább 7 nappal be kell jelenteni az indulási hely vasúti pénztárában. A csoportos utazásnál az együttes elhelyezési igényt legalább hét nappal korábban jelezni kell a pénztárban. Az iskolának a díjmentes utazást a “Bejelentés tanulmányi kiránduláson” nyomtatványon  kell igényelnie, melynek felső margóján “Korona látogatás” vagy “Múzeum látogatás” megjegyzést kell szerepeltetni. A bejelentésen fel kell tüntetni a kísérők nevét. (Csak a feltüntetett kísérő személyek jogosultak a díjmentes utazásra.) A bejelentéshez csatolni kell a fogadónyilatkozat másolatát, amelyen a múzeum vagy az Országház Közönségszervező Irodája értesítette az iskolát a látogatás időpontjáról.

2.    Díjmentes utazásra jogosult a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a budapesti pályaudvarig és vissza. Ha az iskola székhelyén nincs vasútállomás, az iskola székhelyéhez legközelebb eső vasútállomás lehet az indulási hely. A díjmentes utazás nem szakítható meg, és hosszabb út részbeni fedezéséhez nem használható fel.

3.    A csoportos díjmentes utazás csak kísérővel vehető igénybe. Minden tíz tanuló után egy fő felnőtt kísérő utazhat díjmentesen. A csoporttal együtt utazó további kísérő a díjmentes utazás igénybevételére nem jogosult. Kísérő lehet az iskola pedagógusa, más alkalmazottja vagy szülő.

4.    A vasút által kiállított csoportos utazásra jogosító jeggyel a tanulók és kísérők kizárólag a 2. kocsiosztályon utazhatnak díjmentesen. A kötelező helybiztosítású vagy pótjegyköteles vonaton a helyjegyet, pótjegyet az l. kocsiosztály igénybevétele esetén a két kocsiosztály teljesárú díjának különbözetét előre meg kell fizetni. a vonaton történő helyjegyváltás vagy különbözeti díjfizetés esetén a vasút pótdíjat számít fel. Díjmentes menetjegy a vonaton és különvonaton nem igényelhető.

5.    A csoportos utazás a fogadó nyilatkozatban megjelölt napot megelőző nap 00.00 órájában kezdhető meg, a visszautazást a fogadó nyilatkozatban megjelölt napot követő nap 24.00 órájáig be kell fejezni.

6.    Visszautazásra a csoportos menetjegy akkor érvényes, ha a látogatás tényét az Országház meglátogatása esetében a Közönségszervező Iroda, múzeumlátogatásnál a múzeum felülbélyegzéssel igazolja. Visszafelé a vasútállomáson nem kell lebélyegeztetni a csoportos menetjegyet.

Felülbélyegzés hiányában a menetjegy nem érvényes. Ez esetben a vasúti utazás általános szabályai szerint meg kell váltani az oda- vissza útra szóló menettérti jegyet. A vonaton történő jegyváltás esetén meg kell fizetni a pótdíjat is.

Változás az előző évekhez képest

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV-START Zrt. az igénybevétel feltételeit az alábbiak szerint módosította:
•    az utazások kizárólag tanítási időszakban vehetőek igénybe.
•    az oktatási intézményeknek az utazások előtt 7 nappal korábban bejelentési kötelességük van a MÁV START Zrt. kijelölt munkatársai felé, más esetben az utazás megtagadhatóvá válik.
•    az oktatási intézményeknek a diákok névsorát és diákigazolványuk számát is meg kell adni a csoport utazásának bejelentése előtt.

Ki segíthet a szervezésben?

A MÁV-START Zrt. csoportos utazásszervezői, szolgáltatás-értékesítői készséggel állnak rendelkezésére csoportos utazási ügyekben, valamint charter- és különvonatok ügyintézésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken. Kattintson az Ön területén az illetékes munkatársunk elérhetőségéért az alábbi hivatkozásra:
mavcsoport.hu
Valamint tájékoztatást kérhetnek az ertekesites@mav-start.hu címen.

A gyűjteményben folyamatos a kutatószolgálat. Hivatalos kutatási idő: kedd-csütörtök, 10.00-12.00 óra.Előzetes bejelentkezés alapján, egyénileg megbeszélt időpontban is állunk a szakemberek, kutatók és egyetemi hallgatók rendelkezésére.A kutatáshoz kutatási engedély kérelem, kutatási engedély szükséges. Ehhez egyeztetni a múzeum telefonszámán, vagy e-mailben lehetséges.

Kedves Látogató!
Kérdése van? Üzenni szeretne? Kérjük Írjon nekünk!

  Tudta-e, hogy…
  • minden hónap utolsó szombatján díjtalan múzeumlátogatási lehetőséget biztosítunk a családok számára?
  • intézményünk 2016-ban az “Év múzeuma” lett?
  • az “Erdőjárók kalauza” és az ” Újhely és a Nagy Háború” című kiállításaink szakmai elismerő oklevelekben részesültek?
  • az idén megnyíló Zempléni Látványtárban megismerheti gyűjteményünk rejtett értékeit is?
  • legfontosabb küldetésünknek a közösségépítést tartjuk?
  Iratkozzon fel hírlevelünkre!

  Instagram galéria