Történeti gyűjtemény 
M

úzeumunk történeti gyűjteménye az 1984-es alapítástól kezdődően túlnyomórészt műtárgyvásárlások és adományozások, kisebb részben gyűjtések útján alakult ki és gyarapszik napjainkban is. A gyűjteménygyarapítás fő szempontja az egykori Zemplén vármegye, ezen belül is különösen Sátoraljaújhely város 18-20. századi tárgyi emlékeinek megőrzése és múzeumi bemutatása. A mintegy 6000 tételből álló vegyes összetételű történeti gyűjtemény feldolgozása, digitalizálása folyamatosan zajlik.

Az egykori Zemplén vármegye székhelyeként a 19-20. század fordulóján jelentős közigazgatási és kulturális központ szerepét betöltő, számottevő iparos, kereskedő és polgári-értelmiségi réteggel bíró Sátoraljaújhely mindennapi életének tárgyi kultúráját jellemzik a gyűjteményünkben lévő csillárok, bútorok, valamint a porcelán, ezüst és ón asztali tárgyak.

A történeti gyűjtemény különálló egységét jelenti a 19. század végétől az 1930-as évekig terjedő képes levelezőlap és fényképanyag. Előbbiből külön említendő a jelentős forrásértékkel bíró, közel 800 tételből álló tematikus kollekció, mely kizárólag sátoraljaújhelyi kiadású (Lövy Adolf, Alexander Vilmos, Gojdics Vilma kereskedésében megjelentetett) képeslapokat tartalmaz. Fényképgyűjteményünk kiemelkedő jelentőségű egysége az a közel 200 tételből álló üvegnegatív kollekció, mely a századfordulótól az 1930-as évek végéig dokumentálta egy újhelyi polgári család mindennapjait, de említést érdemelnek a jelentős zempléni nemesi famíliák – mások mellett a Sztárayak, Lónyayak – fotográfiái is.

Csekély tételszámú, ám várostörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű gyűjteményük judaika anyaga. Történeti bútorgyűjteményünk jelentős darabjai Kossuth Lajos monoki szülőházából származó ágy és szekrény.