Néprajzi gyűjtemény 
T

árgyi néprajzi gyűjteményünk a múzeum megalapítása óta gyűjtés, vásárlás és ajándékozás révén folyamatosan gyarapszik. A mintegy 6000 tételből álló gyűjtemény a Hegyköz és a Bodrogköz településeinek gazdag és sokszínű népi kultúrájáról ad keresztmetszetet. A textil- és viseletgyűjteményben abroszok, halotti asztalterítők, falvédők, vőfélykendők, valamint a lakás- és háztartási textíliák egyéb jellegzetes darabjai mellett parasztgubák, csizmák és más viseleti elemek fordulnak elő. A gazdasági élettel kapcsolatos textíliákat kosárkendők, zsákok, hátaló ponyvák jellemzik. A földműveléshez és állattartáshoz tartozó tárgyi eszközök, szerszámok néprajzi gyűjteményünk egyik legnagyobb egységét adják. Szilikátgyűjteményünkben hollóházi és regéci keménycserepek mellett elsősorban a népi fazekasság termékei fordulnak elő. Üveggyűjteményünk kiemelkedő darabjai a zempléni hutaüvegek és türelemüvegek. Karakteres egységet jelentenek a tokaj-hegyaljai szőlőműveléshez és borkészítéshez köthető tárgyak: szőlőmetsző kések, ollók, kereplők, borfokolók. Múzeumunk gazdag és teljességgel ismeretlen néprajzi gyűjteményének feldolgozása a következő esztendők feladata lesz.