Egy eltűnt vár nyomában 
 Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen 

Kurátorok:

Kalla Zsuzsa, PIM, gyűjteményi főigazgató-helyettes
Ringer István, PIM Kazinczy Ferenc Múzeuma, múzeumigazgató

2007-ben kezdődött meg az a nagyszabású régészeti kutatási program, melynek célja a teljesen elpusztult újhelyi vár maradványainak feltárása. A pusztán írott forrásokból ismert, tatárjárást követően felépült, s az 1540-es években romba dőlt jelentős alapterületű vár ásatása jelenleg is zajlik. A vár törmelékéből napvilágra hozott változatos összetételű leletanyag tágabb kontextusba helyezve idézi meg a középkor világát. Az évről-évre mind jobban kibontakozó falmaradványok, előkerülő leletek mozaikkockáiból szemünk előtt tárul fel a korábban a feledés homályába merült zempléni vár. A megújult kiállítás az utóbbi évek eredményeit tárja elénk.

„Némely tisztelt olvasónk talán kinevet, ha e sorokat olvassa, aki mindenben csak a hasznosat, a praktikumot becsüli…mert mi haszna – mondja ő – egy lakatlan váromladéknak? De az nem ösmeri a kegyeletet, amellyel mi, idealisták a multak emléke iránt viseltetünk”

360°-os panorámafotó: Szoboszlay Marcell

Matolai Etele, Zemplén vármegye alispánja 1903-ban vetette papírra ezeket a gondolatokat Sátoraljaújhely akkora már csaknem nyomtalanul eltűnt vára kapcsán, s fején találta a szöget. A vár 2007-ben megkezdett, s azóta is folyamatosan zajló régészeti feltárása mögött eleinte az egyetlen kézzel fogható magyarázat a múlt iránti kíváncsiság volt. A feltárások első éveiben még nem tudhattuk, hogy a várnak mennyi és minemű maradványa rejtőzik a bozóttal és fákkal benőtt törmelék alatt. Nem tudtuk azt sem, hogy a vár egykori lakói mit hagytak számunkra maguk után. Egy szó, mint száz: volt kockázata a dolognak. Mára kiderült, hogy a várból meglehetősen sok eredeti részlet őrződött meg, miként az is, hogy a Várhegy elképesztő gazdagságban rejt érdekesebbnél érdekesebb tárgyakat, vagy ahogyan mi mondjuk: leleteket. A korábban teljeséggel ismeretlen középkori vár élni kezdett: a leletek szép lassan elmesélik önmaguk történetét: érdekes, vagy teljesen hétköznapi történeteket, figyelmeztetve arra, hogy milyen keveset tudtunk eddig róluk.

Ebben a kis kiállításban ünneplőbe öltöztettük az eddig előkerült restaurált, megtisztított tárgyak egy részét, amelyekre most fény hullik. A tárgyak mesélni kezdenek – érdekes, vagy teljesen hétköznapi történeteket – Sátoraljaújhely régen elfeledett várából. Bízunk abban, hogy mindez a Tisztelt Látogató legnagyobb örömére történik, aki aztán kedvet kap ahhoz, hogy felkeresse a Várhegyet és az élmények hatására közelebb kerül múltunk értékeihez, történelmünkhöz, újhelyiként pedig büszkébb lesz szűkebb pátriájára.

2020.05.28. – Sátoraljaújhelyi Vár – Szelvények

Virtuális panoráma: Fotogrammetria Kft.

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokból, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú cookie-k letiltása hatással lehet a webhelyünkön és az általunk kínált szolgáltatásokra gyakorolt ​​élményére.