SZAKMAI ÉLETRAJZ
Dobronoki Dalma – szakmai életrajz

Dobronoki Dalma – Szakmai életrajz

 

Tanulmányok:

2007-2011: Kossuth Lajos Gimnázium, Sátoraljaújhely

2011-2014: Biológia BSc – ökológia szakirány, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

végzettség: alapokleveles biológus; oklevél sorszáma: 4048/2014/TT; minősítése: kiváló

2014-2016: Hidrobiológus MSc – biotikus szakirány, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

végzettség: okleveles hidrobiológus; oklevél sorszáma: 5710/2016/TT; minősítése: kitüntetéses

2016-2020: Környezettudományi PhD, Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

doktori (PhD) fokozat, oklevél sorszáma: 7/2021 PHD; minősítése: summa cum laude

2018-2019: Biológiatanár MSc, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

végzettség: okleveles középiskolai biológiatanár, oklevél sorszáma: 301/2019/TT; minősítése: kitüntetéses

 

 Szakmai tapasztalat:

2012-ben csatlakoztam be a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén zajló algológiai vizsgálatokba. Kutatási munkám középpontjába a cianobaktériumok és eukarióta algák interakciós kapcsolatainak tanulmányozása került. Ebben a témakörben írtam a szak- és diplomadolgozatomat, valamint a doktori disszertációmat is. A kutatás mellett aktívan részt vettem számos szak- és diplomadolgozó munkájának koordinálásában, témavezetői feladatkört is elláttam. Közreműködtem a Hidrobiológiai Tanszéken zajló projektek lebonyolításában, a vízkémiai analízisek kivitelezésében. Továbbá részt vettem egyéb laboratóriumi munkákban, hallgatói gyakorlatok lebonyolításában, valamint a tanszék algagyűjteményének fenntartásában. 2019-től dolgozok a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A muzeológusi munkakör feladatain belül részt veszek többek között terepi kutatások és gyűjtési munkák szervezésében és végzésében, a természettudományi gyűjtemény bővítésében és annak meghatározott részeiről történő nyilvántartás készítésében, valamint a kutatási, feldolgozási munkák során keletkező adatokból, információkból beszámolók, tanulmányok készítésében és közzétételében.

 

Publikációs tevékenység:

Nemzetközi és hazai szakmai folyóiratokban megjelent publikációk:

 • Figler A., B-Béres V., Dobronoki D., Márton K., Nagy S. A., Bácsi I., 2019. Salt tolerance and desalination abilities of nine common green microalgae isolates. Water11(12), 2527. (IF: 2.544, Q2)
 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Gonda S., Nagy S. A., Bácsi I., 2019. Potential role of the cellular matrix of Aphanizomenon strains in the effects of cylindrospermopsin—an experimental study. Journal of Applied Phycology 31(3), 1805-1817. (IF: 2,653; Q1)
 • Bácsi I., Deli J., Gonda S., Mészáros I., Veréb G., Dobronoki D., Nagy S. A., B-Béres V., Vasas G., Non-steroidal anti-inflammatory drugs initiate morphological changes but inhibit carotenoid accumulation in Haematococcus pluvialis. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 31C, 1-13. (IF:3,723; D1).
 • B-Béres V., Vasas G., Dobronoki D., Gonda S., Nagy S. A., Bácsi I., 2015. Effects of cylindrospermopsin production cyanobacterium and its crude extracts on a benthic green alga -competition or allelopathy? Marine Drugs 13, 6703-6722. (IF: 3,772, Q2)
 • Lukács Á., Dobronoki D., 2015. Kovaalga közösség kolonizációs vizsgálata egy alföldi kis vízfolyásban. Hidrológiai Közlöny 95(5-6), 45-48.
 • Lukács Á., Rausz Á., Uzonyi Á., Dobronoki D., 2015. Ökológiai és taxonómiai csoportosítások alkalmazhatósága alföldi vízfolyások kovaalga összetételének értékelésében. Hidrológiai Közlöny 95(5-6), 49-52.
 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Rektor A., Nagy S. A., Bácsi I., 2014. A cilindrospermopszin cianobaktérium – alga interakcióban betöltött lehetséges szerepének vizsgálata Hidrológiai Közlöny 94(5-6), 31-34.

 

Nemzetközi konferencia, poszter:

 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Gonda S., Bácsi I., 2018. Evidence for the phosphatase regulatory effect of cylindrospermopsin on an insensitive green algal species. 37th International Conference of the Polish Phycological Society 22-25th of May, Kraków-Dobczyce, Poland
 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Gonda S., Gácsi M., Bácsi I., 2018. Evidence for the phosphatase regulatory effect of cylindrospermopsin on an insensitive green algal species. Scientific conference for students and high school teachers. 25 May 2018, Oradea, Romania
 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Gonda S., Nagy S. A., Bácsi I., 2018. Cilindrospermopszin tartalmú cianobakteriális kivonatok hatása a Scenedesmus obtusus planktonikus zöldalga növekedésére, tápanyag-felvételére és foszfatáz aktivitására. 12th Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region International Conference 23-25 February 2018, Debrecen, Hungary
 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Gonda S., Nagy S. A., Bácsi I.,2016- Effects of cylindorspermopsin containing cyanobacterial crude extract on growth, phosphate-uptake and phosphatase activity of the planktonic green alga Scenedesmus obtusus. 33rd SIL Congress, 3 July – 5 August 2016, Torino, Italy.
 • B-Béres V., Lukács Á., Török P., Kókai Z., T-Krasznai E., Dobronoki D., Nagy S. A., Balogh Cs., Tóthmérész B., Bácsi I., 2015. Colonisation in small lowland watercourses: changes in diatom ecological guilds and cell-size class composition. 9th Central European Diatom Meeting, 10-13 March 2015, Bremerhaven, Germany
 • Lukács Á., Kókai Z., Bácsi I., Török P., T-Krasznai E., Dobronoki D., Nagy S. A., Balogh Cs., Tóthmérész B., B-Béres V., 2015. Colonization dynamics of benthic algal assemblages in a small lowland watercourse. 9th Central European Diatom Meeting, 10-13 March 2015, Bremerhaven, Germany.
 • B-Béres V., Vasas G., Dobronoki D., Bácsi I., 2013. Possible anticyanobacterial effects of Cryptomonas ovata (Cryptophyta) on Microcystis aeruginosa (Cyanobacteria). 4th Croatian Botanical Symposium, 27-29 September 2013, Split, Croatia.

 

Hazai konferenciák, poszterek:

Konferencia előadások:

 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Gonda S., Nagy S. A., Bácsi I., 2018. A cilindrospermopszin lehetséges foszfatáz szabályozó szerepének vizsgálata Scenedemus obtusus zöldagán. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2018. október 3-5.
 • Dobronoki D., 2016 Cilindrospermopszin tartalmú cianobakteriális kivonatok hatása a Scenedesmus obtusus zöldalga növekedésére, foszfát-felvételére és foszfatáz aktivitására. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákköri Konferencia, Szeged, 2016. március 30.–április 1. A konferencia összefoglalója: 8.
 • B-Béres V., Vasas G., Dobronoki D., Bácsi I., 2013. Interakciós kapcsolatok toxikus cianobaktérium és nem toxikus alga fajok között, különös tekintettel a cianotoxinok algaközösségekben betöltött szerepére. Debreceni Hidrobiológus Fórum, Debrecen, 2013. november 22-23.

 

Poszterek:

 • Lukács Á., Dobronoki D., Kovaalga közösség kolonizációs vizsgálata egy alföldi kisvízfolyásban. LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014 október 1-3. A konferencia összefoglalója, ISBN 9630400278: 31.
 • Lukács Á., Dobronoki D., Rausz Á., Koncz G., 2014. Bevonatban található algataxonok megtelepedési dinamikája kolonizáció során egy alföldi kisvízfolyásban. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014 október 1-3. A konferencia összefoglalója, ISBN 9630400278: 30.
 • Lukács Á., Rausz Á., Uzonyi Á., Dobronoki D., Ökológiai és taxonómiai csoportosítások alkalmazhatósága alföldi vízfolyások kovaalga összetételének értékelésében. LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014 október 1-3. A konferencia összefoglalója, ISBN 9630400278: 31.
 • Dobronoki D., B-Béres V., Vasas G., Rektor A., Nagy S. A., Bácsi I., 2013. A cilindrospermopszin cianobaktérium – alga interakcióban betöltött lehetséges szerepének vizsgálata. Hidrobiológus Napok Tihany, 2013 október 2-4. A konferencia összefoglalója, ISBN 9630400278: 30.

 

Szakmai szervezetek, tagságok:

 • 2012- : Aktív tagság Magyar Haltani Társaság
 • 2015-2017 : Aktív tagság az International Society of Limnology (SIL) nemzetközi társaságban

 

Tanulmányokat/tudományos tevékenységet elismerő díjak:

 • Kiemelt Ösztöndíj: 2012/2013/II. és 2015/2016/II. tanulmányi félév között összesen 7 alkalommal
 • Nyári Ösztöndíj: 2013, 2014, 2015
 • TTK Emlékérem: 2016
 • Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíj (ÚNKP) – Felsőoktatási Doktori Hallgatói Ösztöndíj: 2018/2019 tanév.

 

Nyelvismeret:

 • angol: középfokú C típusú nyelvvizsga (2010. 09. 22)
 • német: alapfokú C típusú nyelvvizsga (2017. 10. 19)

 

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák:

ECDL vizsga, Microsoft Office programcsomag felhasználói szintű ismerete

 

Járművezetői engedély:  B kategóriájú jogosítvány

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokból, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú cookie-k letiltása hatással lehet a webhelyünkön és az általunk kínált szolgáltatásokra gyakorolt ​​élményére.