SZAKMAI ÉLETRAJZ
Ringer István – szakmai életrajz

Tanulmányok:

1994-1998: Bocskai István Gimnázium, Szerencs
1998-2004: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

 • okleveles történész, oklevél száma: PT0004276 ELTE-BTK-0612/2011, minősítése: jeles
 • okleveles régész, oklevél száma: PT G 000160 1331/2004, minősítése: kitüntetéses oklevél

2006-2012: Eötvös Loránd Tudományegyetem – Történelemtudományi Doktori Iskola, régészet program

 • doktori (PhD) fokozat, oklevél száma: P-4408/2014, minősítése: summa cum laude

 

Munkahelyek:

 • 2003-2005: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság, Déri Múzeum Debrecen.
  Beosztás: régész technikus, régész.
 • 2005-2014: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
  Beosztás: régész-muzeológus, 2012-től főmuzeológus
 • 2014-től: Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeuma
  Beosztás: múzeumigazgató

 

Jelentősebb terepi régészeti munkák:

 • 2004: Debrecen, Kölcsey Központ területén végzett megelőző régészeti feltárás. Ásatásvezető Szolnoki Lászlóval (Déri Múzeum, Debrecen) közösen.
 • 2005-2006: Pácin-Alharaszt régészeti lelőhely megelőző feltárása (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, I. ütem). Ásatásvezető Szörényi Gábor Andrással (Herman Ottó Múzeum, Miskolc) közösen
 • 2006-2007: Sárospatak, vár, keleti városfal előterénél (355, 361 hrsz.) végzett megelőző régészeti feltárás. Ásatásvezető.
 • 2006-2013: Sárospatak, vár, I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyének tervkutatása.  Ásatásvezető.
 • 2008-2012: Sárospatak, habán (újkeresztény) kézműves udvar területének tervkutatása. Ásatásvezető.
 • 2007-től: Sátoraljaújhely vár tervkutatása. Ásatásvezető.

 

Kiállítási tevékenység:

 • Múltunk a kutak tükrében. Időszakos kiállítás a debreceni Déri Múzeumban – kiállítási tématerv és forgatókönyv Szolnoki Lászlóval (Déri Múzeum, Debrecen) közösen. 2006.
 • Késő reneszánsz hadművészet. Időszakos kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában – kiállítási tématerv és koncepció. 2008.
 • Honfoglalás Kori Látogatóközpont – kiállítási tématerv és koncepció. 2012.
 • Egy eltűnt vár nyomában. Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen 2007-2013. állandó kiállítás a PIM Kazinczy Ferenc Múzeumban – részvétel a kiállítási tématerv és forgatókönyv összeállításában Kalla Zsuzsával (PIM). 2013.
 • Rákóczi György ágyúöntő műhelye. Bemutatóhely és állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában (ICOMOS-díj 2015, AVICOM különdíj, 2017) – kiállítási tématerv és forgatókönyv. 2014.
 • Újhely és a Nagy Háború. Időszakos kiállítás a PIM-Kazinczy Ferenc Múzeumban – kiállítási koncepció és forgatókönyv. 2018.

 

Publikációs tevékenység:

Önálló kiadvány:

 • Castrum Wyhel – gondolatok a sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásának múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Sátoraljaújhely, 2010.
 • Ringer István: I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye. A kora újkori ágyúöntés technológiája. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 58. Sárospatak, 2011.
 • Ringer István: Egy eltűnt vár nyomában I. Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen 2007-2017. Sátoraljaújhely, 2017.

Kiállítás vezető:

 • Ringer István: Séta a hadászati kiállításban. In: Késő reneszánsz hadművészet. Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma állandó kiállításához. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 55. 2009. 77-87.
 • Ringer István: I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye. Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma állandó kiállításához. Sárospatak, 2014.


Könyvrészlet:

Ringer István: A tokaj-hegyaljai zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének főbb vonásai a 18-19. században. In: Veres László – Ringer István: A sváb és a zsidó nemzetiség hatása Tokaj-Hegyalja gazdaságtörténetére. Adalékok Tokaj-Hegyalja társadalmi és gazdasági viszonyainak megismeréséhez 3. Szerencs, 2015.


Kötetszerkesztés:

Ringer István (szerk.): A Fiatal Középkoros Régészek VIII. Konferenciájának Tanulmánykötete. Sátoraljaújhely, 2018.


Önálló és társszerzős tanulmányok:

 • Ringer István: Kora Árpád-kori településrészlet Tiszatarján-Naba-ér parton. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 78. sz. (2005) 193-216.
 • Ringer István: Régészeti kútfeltárások Debrecenben. Magyar Múzeumok. 12. évf. 1. szám (2006) 26-28.
 • Ringer István: I. Rákóczi György pataki ágyúöntő műhelye. Magyar Múzeumok. 13. évf. 1. szám (2007) 43-44.
 • Ringer István – Szörényi Gábor: Jelentés a sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárását megelőző műszeres lelőhelyfelderítésről. Castrum 7 (2008/1) 160-165.
 • Ringer István – Gál-Mlakár Zsófia – Kissné Bendeffy Márta – Horváth Antónia – Kováts István – Bartosiewitz László: 17. századi bőrfeldolgozó műhely maradványa Sárospatakon. In: Gömöri János – Körösi Andrea (szerk.): Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Budapest 2010. 215-228.
 • Ringer István: Beszámoló a sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásának első éveiről (2007-2011). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 50. (2011) 193-204.
 • Ringer István – Bajnóczi Bernadett – Nagy Géza – Tóth Mária – Ridovics Anna: A sárospataki ágyúöntő műhelyben feltárt 17. századi habán kerámialeletek mázának mikroszerkezete és összetétele. Archeometriai Műhely 2011/1. 1-16.
 • Ringer István – Barkóczy Péter – Kovács Árpád: A sárospataki ágyúöntő műhely régészeti kutatása és a régészeti leletanyag metallurgiai vizsgálata. Archeometriai műhely. 2011/4. szám. 351-370.
 • Ringer István – Szörényi Gábor András: Árpád-kori település feltárása Pácin határában. In: Kolozsi Barbara – Szilágyi Krisztián Antal (szerk.): Sötét idők falvai. A 2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 2. kötete. Debrecen, 2011. 499-517.
 • Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár feltárása. Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és Örökségturisztikai folyóirat. 8. évf. 1. sz. (2012) 4-7.
 • Ringer István: I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelye. Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és Örökségturisztikai folyóirat. 2012. június.
 • Ringer István – Barkóczy Péter – Kovács Árpád – Pásztor Lilla: Examination of the Microstructure of the Findings from Cannon Foundry Sárospatak. Material Science Forum 729 November 2012. 7-12.
 • Kalla Zsuzsa – Ringer István: Régészet és irodalmi muzeológia találkozása. Az Egy eltűnt vár nyomában. Kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen 2007-2013. című kiállításról. Irodalomismeret Online. 2014. 132-157.
 • Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár 2011. évi régészeti kutatásáról. In: Castrum 17 (2014/1-2) 96-97.
 • Ringer István – Bajnóczi Bernadett – Nagy Géza – Tóth Mária – Ridovics Anna: Archaeometric characterization of 17th-century tin-glazed Anbaptist (Hutterite) faience artefacts from North-East-Hungary. Journal of Archaeological Science 44. May 2014. 1-14.
 • Ringer István: Archaeological excavation of the Haban colony site at Sárospatak. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (2) December 2015. 419-443.
 • Hegyi Dóra – Ringer István: Beszámoló az újhelyi vár régészeti kutatásának újabb eredményeiről. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 25 (2015) 357-363.
 • Ringer István: „Félrekonstrukció” – I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye Sárospatakon. Múzeumcafé: A múzeumok magazinja. 9. évf. 45. szám (2015) 52-54.
 • Hegyi Dóra – Ringer István: Kutatások a sátoraljaújhelyi vár területén. Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és Örökségturisztikai folyóirat. Évkönyv, 2015. 31-33.
 • Ringer István: Ólommázas kerámialeletek a sárospataki habán udvar régészeti feltárásából. In: Simonyi Erika – Tomka Gábor (szerk.): „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni”. Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 2016. 399-408.
 • Hegyi Dóra – Ringer István: Az újhelyi vár 2016. évi kutatása. Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és Örökségturisztikai folyóirat. Évkönyv, 2016. 123-125.
 • Hegyi Dóra – Ringer István: Beszámoló az újhelyi vár 2016. évi feltárásáról. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. 27 (2017) 414-418.
 • Hegyi Dóra – Nádai Zsófia – Ringer István: Újhely rég elfeledett vára. Várjáró Magazin, 39. szám. Megjelenés dátuma: 2017. február 24.

 

Konferencia előadások:

 • Ringer István – Szörényi Gábor András: Árpád-kori település feltárása Pácin határában. Elhangzott: „Sötét idők falvai” 8-11. századi települések a Kárpát-medencében. Déri Múzeum, Debrecen, 2006. február 15.
 • Ringer István: I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelye. Elhangzott: Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. május 9.
 • Ringer István: I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelyének kutatása. Elhangzott: Műemléki beszélgetések Miskolcon – A sokszínű örökségvédelemről. Miskolc, 2007. május 16.
 • Ringer István: Sárospatak. A régió várkutatásának újabb eredménye. Elhangzott: A Castrum Bene Egyesület 14. vándorgyűlése. Sárospatak, Újbástya Rendezvénycentrum, 2008. május 30.
 • Szörényi Gábor András – Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár kutatása. Elhangzott: Műemléki beszélgetések Miskolcon – A sokszínű örökségvédelemről. Miskolc, 2008. június 19.
 • Ringer István: I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye Sárospatakon. Elhangzott: VII. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2009. november 7.
 • Ringer István – Gál-Mlakár Zsófia – Kissné Bendeffy Márta – Horváth Antónia – Kováts István – Bartosiewitz László: 17. századi bőrfeldolgozó műhely maradványa Sárospatakon. Elhangzott: Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2009. november 12-13.
 • Ringer István: A sárospataki ágyúöntő műhely régészeti kutatása. Elhangzott: Fiatal Középkoros Régészek I. Konferenciája. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád, 2009. november 27.
 • Ringer István: Három kályhacsempe lelet együttes Sárospatakról. Elhangzott: I. Sabján Tibor Emlékkonferencia. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád. 2010. április 10.
 • Ringer István: Adalékok a sátoraljaújhelyi főplébánia és templom történetéhez. Elhangzott: Sátoraljaújhely, Városháza, 2010. október 19.
 • Ringer István: Sátoraljaújhely várának régészeti kutatása. Elhangzott: Várkutatások legújabb eredményei konferencia. Sárospatak, Rákóczi Múzeum, 2010. november 12.
 • Ringer István: A sárospataki habán telep régészeti kutatása. Elhangzott: Fiatal Középkoros Régészek II. Konferenciája. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2010. november 25.
 • Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásának első évei. Elhangzott: Fiatal Középkoros Régészek III. Konferenciája. Katona József Múzeum, Kecskemét, 2011. november 24.
 • Ringer István – Barkóczy Péter – Kovács Árpád – Pásztor Lilla: A sárospataki bronzágyúöntő műhely fémleleteinek rendszerező vizsgálata. Elhangzott: microCAD 2012, N szekció: Fluid and Heat Engineering (Áramlás- és hőtechnika): XXVI. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Miskolc, 2012. március 29.
 • Ringer István: A sárospataki habán telep kályhacsempe leletei. Elhangzott: II. Sabján Tibor Emlékkonferencia. Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, Visegrád. 2012. április 27.
 • Ringer István – Gyulai Ferenc – Pósa Patrícia: A kora újkor növényi sokféleségének maradványai Sárospatakon. Elhangzott: Hogyan született az újkori falu? Régészeti adatok a mezőgazdaság- és a településtörténet kérdéseihez. Budapesti Történeti Múzeum, 2012. november 6.
 • Ringer István: Kora újkori kerámia leletegyüttesek Sárospatakról. Elhangzott: „A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni” – Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában. Magyar Nemzeti Múzeum, 2013. január 11.
 • Ringer István: Egy ipartörténeti műemlék. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 17. századi sárospataki ágyúöntő háza. Elhangzott: A vaskohászat és a fémművesség régészeti emlékei, különös tekintettel a római császárkori Barbarikum területére. MTA SZAB Székház, Szeged, 2014. szeptember 22.
 • Ringer István: I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye. A feltárástól a kiállításig. Elhangzott: Ágyúk a középkorban és a kora újkorban. 19. Késő Reneszánsz Művelődéstörténeti Konferencia. Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2014. november 6.
 • Ringer István: A sárospataki habán udvar kutatásának újabb eredményei. Elhangzott: IV. Északkelet-Magyarországi Regionális Régészeti Konferencia. Miskolc, 2015. február 19.
 • Ringer István: A sárospataki habánok emlékei és az újabb kutatás eredményei. Elhangzott: Sárospataki Irodalmi Olvasókör, 2015. február 26.
 • Ringer István: Udvarházak, kastélyok Lorántffy Zsuzsanna korában. Elhangzott: Nagyasszonyok Sárospatak történetében. Művelődéstörténeti konferencia. Sárospatak, 2016. október 6.
 • Ringer István – Bajnóczi Bernadett – Jiři Pajer: Kerámia alaptest- és mázvizsgálatok hutterita régészeti leletanyagon. Elhangzott: Az archeometriai módszerek jelentősége a múzeumi kerámiagyűjtemények vizsgálatánál. Magyar Nemzeti Múzeum, 2016. október 24.
 • Ringer István – Barkóczy Péter – Szabó Géza: Magyarországi bronz ágyúk archeometriai vizsgálatai. Elhangzott: Bronzművesség az őskortól a középkorig – Műhelykonferencia régészeti és történeti korú bronztárgyak vizsgálatának lehetőségeiről. MTA BTK, 2016. november 25.
 • Ringer István: Régészeti kutatások Abaújban és Zemplénben a dualizmus idején. Elhangzott: Főhajtás Egy abaúji akadémikus előtt – Emlékkonferencia Csoma József halálának 100. évfordulója alkalmából. Encs, 2017. március 3.
 • Ringer István – Hegyi Dóra: A sátoraljaújhelyi vár 2017. évi kutatása. Elhangzott: VII. Északkelet-magyarországi Regionális Régészeti Konferencia. Miskolci Galéria, 2018. február 22.
 • Ringer István – Hegyi Dóra: A sátoraljaújhelyi vár 2016. évi kutatása. Elhangzott: VI. Északkelet-magyarországi Regionális Régészeti Konferencia. Miskolci Galéria, 2018. március 8.
 • Ringer István – Hegyi Dóra: Beszámoló a sátoraljaújhelyi vár feltárásának újabb eredményeiről. Elhangzott: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat „Ásatási beszámolók” programsorozata, Magyar Nemzeti Múzeum, 2018. május 22.
 • Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárásának múltja és jövője. Elhangzott: Tokaj-hegyaljai és Tisza-menti várak régészeti és turisztikai lehetőségei napjainkban. Tokaj, Világörökségi Bormúzeum, 2018. szeptember 14.
 • Ringer István: I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelye – a feltárástól a bemutatásig. Elhangzott: Múltunk jövője jelen időben – Eredmények és lehetőségek. Konferencia az NKA 25. évfordulója alkalmából az Örökségvédelmi Kollégium égisze alatt. Budapest, BTM Aquincumi Múzeum, 2018. október 12.
 • Ringer István: Fényképgyűjtemény gyarapítása a helyi közösség bevonásával. Elhangzott: Gyűjteménymenedzsment a közösségi múzeumban. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018. október 19.
 • Ringer István: Az újhelyi vár kutatásának újabb eredményei. Elhangzott: Sárospataki Irodalmi Olvasókör, 2018. november 15.

 

Szakmai szervezetek, tagságok:

 

 • Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (tagság kezdete: 2016, választmányi póttag 2019-től))
 • Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (tagság kezdete: 2007)
 • Kazinczy Ferenc Társaság (alelnök, tagság kezdete: 2015)
 • Castrum Bene Egyesület (tagság kezdete: 2007)
 • Bodrogközi Művelődési Egyesület (tagság kezdete: 2007)
 • MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága (tagság kezdete: 2008)

 

Szakmai elismerések:

MTA-Miskolci akadémiai Bizottság, tudományos díj (2015)

 

Társadalmi elismerések:

Pro Urbe Sátoraljaújhely díj (2016)

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokból, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú cookie-k letiltása hatással lehet a webhelyünkön és az általunk kínált szolgáltatásokra gyakorolt ​​élményére.