Egy eltűnt vár nyomában 
 Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen 

Kurátorok:

Kalla Zsuzsa, PIM, gyűjteményi főigazgató-helyettes
Ringer István, PIM Kazinczy Ferenc Múzeuma, múzeumigazgató

A

Kazinczy Ferenc Múzeum felújított épületének megnyitására készülő kiállítás két fontos célt tűz ki maga elé. Az egyik, a Várhegyen hat éve folyó, már jelentős eredményeket hozó régészeti feltárás, terepmunka és feldolgozás múzeumi bemutatása – a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma munkatársának, Ringer Istvánnak a munkája. Egy folyamatban lévő várásatás nyilvános közzététele mindenképpen értékes kísérlet: egyaránt szólítja meg a térségbe látogató turistákat, diákcsoportokat és környék, a város felnőtt és fiatal közösségeit, hiszen a érdekes történeti emléket felszínre hozó a munkálatok eddig is a város önkormányzata és a helyi civil szerveződések tevékeny támogatásával folytak.

Így az a múzeum épületében sorra nyíló tárlatok – a zempléni történeti és természeti táj egységének bemutatása, az irodalmi hagyományok – egymáshoz kapcsolódó folyamattá válhatnak, helyi identitásteremtő erővé válhatnak az egykori megyeszékhelyen. Abban bízunk, hogy a vár régészeti feltárása sokakat érdekel és egy folyamatosan megújuló, bőséges programkínálattal kiegészülve megmozgatja a műemlékkedvelőket, a középkori történelem iránt érdeklődőket és általában a Zemplén szerelmeseit. Reményeink szerint ez az oldal a vár mögött kialakuló jövőbeni civil összefogás rendszeres érintkezési fóruma is lehet, bárki számára lehetőséget teremtve arra, hogy Ipolyi Arnold fentebb idézett szavainak a törmelékhalom alól lassan feltáruló újhelyi vár kapcsán szerezzen érvényt. – írja erről a jövőről Ringer István az ásatásról készült tudományos-ismeretterjesztő, képes összefoglaló füzetben, amely a megnyíló tárlat vezetője. (Castrum Wyhel. Gondolatok a sátoraljaújhelyi vár múltjáról, jelenéről és jövőjéről, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, 2010.)

A másik cél, hogy a kiállítás az eddigi feltárt falak, az ásatási helyszínének látványos bemutatásával (légifotók, építészeti rekonstrukció) és a leletek valamint a korszak más, nem régészeti kontextusban előkerült, fennmaradt tárgyainak, műveltségi horizontjának megjelenítésével közérthető módon tárja a közönség elé az észak-kelet magyarországi kisvárak tárgykultúráját, az ehhez kapcsolódó életmód elemeit. Ehhez történeti időhorizontot egy konkrét forrás alapján választottunk: egy, a várhoz kötődő ismert személy, Perényi Péter koronaőr egy itt keltezett levelét. Az ő kalandos életútja néhány fordulópontját, állomását ismerheti meg a látogató egy szerepjáték segítségével. Ugyanakkor a kor iránt érdeklődők is feleleveníthetik, bővíthetik tudásukat a háttértárolón elhelyezett izgalmas források (szövegek, képek) segítségével.

A leletek egy szekrényvitrinben jelennek meg, folyamatosan bővülnek a feltárás előrehaladásával. az installáció játékosan vezet be a régészet módszertanába, a tárgyakhoz kapcsolódó szövegek, képek idézetek a leletek funkcióját, kontextusait járják körül.

A második terem az újhelyi várfeltáráshoz kötődő konkrét tematikát gyűjti. Középpontjában a leghatásosabb épületrégészeti lelet, egy gótikus/reneszánsz ablakkeret rekonstrukciója áll. Panorámaképen látszik a feltárás jelen állapota. Végigjárja a vár építészeti történetét az kiépülés, különböző funkciók betöltése után a vár pusztulásáig és elhagyott állapotú használatáig. A gondolatmenet zárásaként a várfeltárás módszertanába vezetjük be a látogatót, lehetővé téve a közelítést a régészettudomány legfrissebb kutatási eredményeihez. Mindezt játékos, vizuális, interaktív elemek segítségével, felkeltve fel az érdeklődést a nézőkben a régészeti módszertan hagyományos és legújabb eszközrendszere iránt, a rétegsorok értelmezése, az épületrégészeti elemek rekonstrukciós lehetőségei állnak többek között előtérben. A fentiekben való elmélyülést egy érintőképernyős pihenőpont teszi lehetővé, ahol tematikus pontokra bontva lehet megismerkedni a régészeti dokumentáció típusaival, az ásatáshoz kapcsolódó vizuális anyagokkal, fotókkal, filmekkel.

Ezen a ponton nyílik mód – reményeink szerint a közeljövőben – a bevezetőben vázolt fontos cél előkészítésére: a múzeumi és az ásatás helyszín összekapcsolása, itt több már meglevő, működő eszközt fejleszthetnénk, bővíthetnénk tovább a kiállításon elhelyezett érintőképernyős programok, az interneten megtekinthető honlap (ujhelyivar.hu), QR-kódos segítségével okostelefonos alkalmazások segítségével. A feltárás helyszínén a feltárt objektumokat értelmező tájékoztató táblákat helyeznénk el, a későbbiekben talán egy, a kilátóponton a hegyről látható tájelemeket bemutató topográfiai kontúrrajzot. A táblákon ill. a kiállításon elhelyezett QR-kódokkal naprakész ismeretek tölthetők fel az aktuális eseményekről, leletekről, történésekről illetve okostelefonokról mindkét helyszínen illetve hozzákapcsolódhat a látogató a folyamatosan épülő honlap tartalmaihoz.

2020.05.28. – Sátoraljaújhelyi Vár – Szelvények